Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: yeea@pias.gov.cy
· Τηλέφωνο: (+357) 22607577
· Διεύθυνση: T.Θ.12896, Τ.Κ 2253, Λατσιά, Λευκωσία.
· Τηλεομοιότυπο: 22607578