Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Law on the Establishment and Operation of the Internal Affairs Service of the Police (Act 3 (I) 2018).N 3(I) _ 2018.pdf